Menu

Get Socialize

صدای زنان افغانستان

با هوار آشنا شوید

نخستین رسانه تصویری مختص زنان افغانستان

در خدمت برابری و عدالت

بیشتر بدانید

سازمان زنان افغانستان برای برابری

تلاشی هر روزه برای تحقق فردای بهتر برای زنان افغانستان

بییشتر بدانید

Featured Videos

AFWE Ads

آخرین گزارشات

All Videos :  Videos posted

image Watch Video
52
31:01
زنان امروز؛ روز جهانی زن

Site Admin

فوریه 27, 2017

532

در این برنامه سعی کردیم نگاهی کوتاهی بیاندازیم بر تاریخچه و نحوه تجلیل از این روزدر مناطق مختلف دنیا از جمله افغانستان. روز زن روز بزرگداشت و دف

Watch Video
image Watch Video
59
10:27
گفتگو با بکتاش سیاوش، نماینده مجلس

Site Admin

فوریه 27, 2017

788

بکتاش سیاوش جوانترین نماینده مجلس افغانستان از حوزه انتخابی کابل است. وی که از دغدغه مندان حقوق شهروندی است مخاطب گفتگوی این شماره برنامه زنان

Watch Video
image Watch Video
204
8:52
گفتگو با زهرا صوراسرافیل، فعال حقوق زنان

Site Admin

فوریه 27, 2017

2274

زهرا صوراسرافیل از فعالان شناخته شده حوزه زنان افغانستان است. در برنامه پیش رو که همزمان با مناسبت روز جهانی زن تهیه شده است با این کنشگر مدنی د

Watch Video
image Watch Video
51
5:47
اخبار زنان افغانستان – شماره 3

Site Admin

فوریه 27, 2017

484

اخبار زنان افغانستان به بررسی مهمترین وقایع خبری حول حوزه حقوق زنان در افغانستان درهفته ای اخیر می پردازد

Watch Video
image Watch Video
47
37:05
برنامه شماره سه – ویژه نامه روز زن

Site Admin

فوریه 27, 2017

806

شبکه تلویزیونی هوار وابسته به سازمان “زنان افغانستان برای برابری” (Awfe) بعنوان نخستین رسانه تصویری زنان افغانستان، ویژه برنامه 8 مارچ روز جهان

Watch Video
image Watch Video
49
5:48
گفتگو با داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

Site Admin

فوریه 27, 2017

530

داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نخستین وزیر امور زنان افغانستان از جمله شناخته شده ترین زنان مدافع حقوق بشر در سطح بین

Watch Video
image Watch Video
43
4:25
گفتگو با سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان افغانستان

Site Admin

فوریه 27, 2017

702

با سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان افغانستان در برنامه “زنان امروز” در رابطه با دلایل و ریشه های افزایش خشونت علیه زنان و

Watch Video
image Watch Video
39
4:52
اخبار زنان افغانستان

Site Admin

فوریه 27, 2017

647

اخبار زنان افغانستان به بررسی مهمترین وقایع خبری حول حوزه حقوق زنان در افغانستان درهفته ای اخیر می پردازد

Watch Video
image Watch Video
38
17:34
زنان امروز؛ افزایش خشونت علیه زنان

Site Admin

فوریه 27, 2017

523

برنامه این شماره “زنان امروز” به بهانه افزایش 5 درصدی خشونت علیه زنان در افغانستان به بررسی ریشه ها، گستره و راهکارهای مقابله با خشونت علی

Watch Video
image Watch Video
52
31:01
زنان امروز؛ روز جهانی زن

Site Admin

فوریه 27, 2017

532

در این برنامه سعی کردیم نگاهی کوتاهی بیاندازیم بر تاریخچه و نحوه تجلیل از این روزدر مناطق مختلف دنیا از جمله افغانستان. روز زن روز بزرگداشت و دف

Watch Video
image Watch Video
59
10:27
گفتگو با بکتاش سیاوش، نماینده مجلس

Site Admin

فوریه 27, 2017

788

بکتاش سیاوش جوانترین نماینده مجلس افغانستان از حوزه انتخابی کابل است. وی که از دغدغه مندان حقوق شهروندی است مخاطب گفتگوی این شماره برنامه زنان

Watch Video
image Watch Video
204
8:52
گفتگو با زهرا صوراسرافیل، فعال حقوق زنان

Site Admin

فوریه 27, 2017

2274

زهرا صوراسرافیل از فعالان شناخته شده حوزه زنان افغانستان است. در برنامه پیش رو که همزمان با مناسبت روز جهانی زن تهیه شده است با این کنشگر مدنی د

Watch Video
image Watch Video
51
5:47
اخبار زنان افغانستان – شماره 3

Site Admin

فوریه 27, 2017

484

اخبار زنان افغانستان به بررسی مهمترین وقایع خبری حول حوزه حقوق زنان در افغانستان درهفته ای اخیر می پردازد

Watch Video
image Watch Video
47
37:05
برنامه شماره سه – ویژه نامه روز زن

Site Admin

فوریه 27, 2017

806

شبکه تلویزیونی هوار وابسته به سازمان “زنان افغانستان برای برابری” (Awfe) بعنوان نخستین رسانه تصویری زنان افغانستان، ویژه برنامه 8 مارچ روز جهان

Watch Video
image Watch Video
49
5:48
گفتگو با داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

Site Admin

فوریه 27, 2017

530

داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نخستین وزیر امور زنان افغانستان از جمله شناخته شده ترین زنان مدافع حقوق بشر در سطح بین

Watch Video
image Watch Video
43
4:25
گفتگو با سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان افغانستان

Site Admin

فوریه 27, 2017

702

با سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان افغانستان در برنامه “زنان امروز” در رابطه با دلایل و ریشه های افزایش خشونت علیه زنان و

Watch Video
image Watch Video
39
4:52
اخبار زنان افغانستان

Site Admin

فوریه 27, 2017

647

اخبار زنان افغانستان به بررسی مهمترین وقایع خبری حول حوزه حقوق زنان در افغانستان درهفته ای اخیر می پردازد

Watch Video
image Watch Video
38
17:34
زنان امروز؛ افزایش خشونت علیه زنان

Site Admin

فوریه 27, 2017

523

برنامه این شماره “زنان امروز” به بهانه افزایش 5 درصدی خشونت علیه زنان در افغانستان به بررسی ریشه ها، گستره و راهکارهای مقابله با خشونت علی

Watch Video