Menu

Get Socialize

توانمندی به نام زن

Site Admin نوامبر 4, 2017 574 بدون دیدگاه

image

بر همه مبرهن است که  زنان نقش مهم و بارزی در توانمند سازی و بهبود شرایط  هر کشوری دارند.برای استفاده از مشارکت اجتماعی زنان و بهره گیری از حضور فعال آنان در عرصه های مختلف باید خانواده ها را از مناسبات دموکراتیک بین زن و مرد برخوردار نمود تا زنان بتوانند علاوه بر پاسخگویی به انتظارات اجتماعی به نیازها و خواسته های خویش نیز بپردازند و بدان پاسخ مثبت دهند …. این بخش در حال تکمیل شدن است.

AFWE Ads