Menu

Get Socialize

Featured Videos

زنان امروز

All Videos : 3  Video Posted

image Watch Video
45
31:01
زنان امروز؛ روز جهانی زن

Site Admin

فوریه 27, 2017

393

در این برنامه سعی کردیم نگاهی کوتاهی بیاندازیم بر تاریخچه و نحوه تجلیل از این روزدر مناطق مختلف دنیا از جمله افغانستان. روز زن روز بزرگداشت و دف

Watch Video
image Watch Video
29
17:34
زنان امروز؛ افزایش خشونت علیه زنان

Site Admin

فوریه 27, 2017

396

برنامه این شماره “زنان امروز” به بهانه افزایش 5 درصدی خشونت علیه زنان در افغانستان به بررسی ریشه ها، گستره و راهکارهای مقابله با خشونت علی

Watch Video
image Watch Video
HD
43
20:49
زنان امروز – شماره اول – حجاب اجباری در دانشگاهها

Site Admin

فوریه 2, 2017

580

برنامه این شماره به مسئله “حجاب اجباری در دانشگاه ها و محیط های آموزشی افغانستان” به بهانه سخنان معاون علمی دانشگاه هرات در تایید حجاب اج

Watch Video
image Watch Video
45
31:01
زنان امروز؛ روز جهانی زن

Site Admin

فوریه 2, 2017

393

در این برنامه سعی کردیم نگاهی کوتاهی بیاندازیم بر تاریخچه و نحوه تجلیل از این روزدر مناطق مختلف دنیا از جمله افغانستان. روز زن روز بزرگداشت و دف

Watch Video
image Watch Video
29
17:34
زنان امروز؛ افزایش خشونت علیه زنان

Site Admin

فوریه 2, 2017

396

برنامه این شماره “زنان امروز” به بهانه افزایش 5 درصدی خشونت علیه زنان در افغانستان به بررسی ریشه ها، گستره و راهکارهای مقابله با خشونت علی

Watch Video
image Watch Video
HD
43
20:49
زنان امروز – شماره اول – حجاب اجباری در دانشگاهها

Site Admin

فوریه 2, 2017

580

برنامه این شماره به مسئله “حجاب اجباری در دانشگاه ها و محیط های آموزشی افغانستان” به بهانه سخنان معاون علمی دانشگاه هرات در تایید حجاب اج

Watch Video
AFWE Ads